Producent

 • V. Bayanchev

  V. Bayanchev

 • Mikhail Doller

  Mikhail Doller

Hudba

 • Yuri Shaporin

  Yuri Shaporin

Kamera

Střih

 • L. Pechiyeva

  L. Pechiyeva

 • V. Sukhova

  V. Sukhova

Asistent režie