Režisér

Producent

 • Hiroshi Hirai

  Hiroshi Hirai

 • Matsue Jimbo

  Matsue Jimbo

 • Tsuneyuki Morishima

  Tsuneyuki Morishima

Hudba

 • Chito Kawachi

  Chito Kawachi

 • Karel Svoboda

  Karel Svoboda

 • Yukihide Takekawa

  Yukihide Takekawa