Kenka no hanamichi: Oosaka saikyô densetsu

Kenka no hanamichi: Oosaka saikyô densetsu

Scénář

  • Masa Nakamura

    Masa Nakamura

  • Seijun Ninomiya

    Seijun Ninomiya

Producent

  • Kazuo Suzaki

    Kazuo Suzaki