Režisér

 • Yu Nakai

  Yu Nakai

Scénář

 • Maha Harada

  Maha Harada

 • Satomi Ôshima

  Satomi Ôshima

Producent

 • Shinzô Matsuhashi

  Shinzô Matsuhashi

 • Harue Miyake

  Harue Miyake

 • Shingo Miyauchi

  Shingo Miyauchi

 • Kazuya Tsujimura

  Kazuya Tsujimura

 • Makiko Watanabe

  Makiko Watanabe

 • Yoshio Yanagisaki

  Yoshio Yanagisaki

Kamera

 • Masataka Kato

  Masataka Kato