Scénář

 • Anita Desai

  Anita Desai

 • Shahrukh Husain

  Shahrukh Husain

Hudba

Kostýmy

 • Lovleen Bains

  Lovleen Bains

Výprava

 • Suresh Sawant

  Suresh Sawant