Hudba

  • Dmitri Shostakovich

    Dmitri Shostakovich

Kostýmy

  • Solomon Virsaladze

    Solomon Virsaladze

Asistent režie

  • Iosif Shapiro

    Iosif Shapiro