Režisér

 • R.S. Vimal

  R.S. Vimal

Scénář

 • R.S. Vimal

  R.S. Vimal

Producent

 • Dr. Suresh Kumar

  Dr. Suresh Kumar

 • Deepak Parameswaram

  Deepak Parameswaram

 • Biju Praveen

  Biju Praveen

 • Suresh Raj

  Suresh Raj

 • Binoy Shankarath

  Binoy Shankarath

 • Ragy Thomas

  Ragy Thomas

Kostýmy

 • Kumar Edappal

  Kumar Edappal

Asistent režie

 • Jimshar

  Jimshar

 • Jithin Lal

  Jithin Lal

 • Sharath Kumar Nair

  Sharath Kumar Nair

 • Vinay Rishwanth

  Vinay Rishwanth

 • Shreejith

  Shreejith