Producent

 • Ravi Agnihotri

  Ravi Agnihotri

 • Vivek Agnihotri

  Vivek Agnihotri

 • Bharat Bohra

  Bharat Bohra

 • Pranay Chokshi

  Pranay Chokshi

 • Suresh Chukapalli

  Suresh Chukapalli

 • Sandeep Goel

  Sandeep Goel

 • Vikram Gupta

  Vikram Gupta

 • Pritika Idnani

  Pritika Idnani

 • Abhishek Mohunta

  Abhishek Mohunta

 • Ritesh Patel

  Ritesh Patel

 • Sharad Patel

  Sharad Patel

 • Shreyanshi Patel

  Shreyanshi Patel

Hudba

 • Rohit Sharma

  Rohit Sharma

Kostýmy

 • Vishakha Kullarwar

  Vishakha Kullarwar