Režisér

 • K.S. Ravikumar

  K.S. Ravikumar

Scénář

 • K.S. Ravikumar

  K.S. Ravikumar

Producent

 • Udhayanidhi Stalin

  Udhayanidhi Stalin

Kamera

 • R. Ganesh

  R. Ganesh

Asistent režie

 • Franz Spilhaus

  Franz Spilhaus