Scénář

 • Yun Chiang

  Yun Chiang

 • Yue-sheng Pan

  Yue-sheng Pan

Kamera

 • Tien Hsi Wang

  Tien Hsi Wang

Asistent režie

 • Ta Chi Chung

  Ta Chi Chung